Op de Karel Eykman School is er tussen 12:00 en 13:00 uur een pauzemoment. U kunt ervoor kiezen om uw kind te laten overblijven tijdens dit uur. Dit kost 1,50 euro per keer.

Het overblijf uur bestaat uit een half uur lunchen en een half uur buitenspelen. De lunch is in het eigen lokaal onder begeleiding van de leerkracht. Daarna of ervoor wordt een half uur buiten gespeeld onder begeleiding van professionele overblijfkrachten en/of ouders. De overblijfkrachten ontvangen hiervoor een vergoeding. Er zijn twee abonnementen: wekelijks of incidenteel.

Abonnement wekelijks

Maakt uw kind wekelijks gebruik van het overblijven dan wordt de contributie via een doorlopende machtiging geïnd tot uw kind/kinderen van school gaat/gaan. Het machtigingsformulier vindt u in de informatiemap, die u op de eerste dag dat uw kind naar school gaat, ontvangt. Het contributiebedrag wordt in twee termijnen geïnd: periode augustus - januari (in september) en periode februari - juli (in februari). De tarieven voor de komende periode staan hieronder.

Tarieven voor de periode: augustus 2020 - januari 2021

groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8
1 x per week € 31,50 1 x per week € 31,50
2 x per week € 63,00 2 x per week € 63,-
3 x per week € 94,50 3 x per week € 94,50
  4 x per week € 126,-

De teveel betaalde contributie met betrekking tot de weken dat de school dicht was in verband met COVID-19, wordt verrekend via de komende machtiging!

Wanneer u geen gebruik van de automatische incasso maakt, dient het verschuldigde bedrag, zoals hierboven aangegeven + 10,00 euro administratiekosten, uiterlijk aan het begin van iedere periode, dus 1 september of 1 februari op de TSO-rekening te staan.

Abonnement indicenteel

Maakt uw kind incidenteel gebruik van het overblijven, dan kunt u een strippenkaart aanschaffen. Een strippenkaart om 10x te kunnen overblijven kost 22,50 euro. U maakt dit bedrag over op de TSO-rekening: Karel Eykman School NL31 RABO 0372 3068 37 onder vermelding van: strippenkaart en de naam van uw kind én groep.

Wettelijk geregeld
De volgende zaken zijn bij wet geregeld (een verkorte weergave): De school is verplicht tot het mogelijk maken van een overblijfgelegenheid; De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders/verzorgers die van het overblijfvoorziening gebruik maken; Taken met betrekking tot de inhoudelijke organisatie van het overblijven behoren niet tot de normale taken van het personeel van de school; Het schoolbestuur/directie is juridisch verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken; De school zorgt voor een wettelijke aansprakelijkheids-verzekering voor alle betrokkenen (overblijfouders en kinderen); De ouders blijven altijd wettelijk aansprakelijk voor het gedrag van het kind.

Financiën
Ieder jaar in de maand september vindt er kascontrole plaats. Dan wordt het financieel overzicht van het afgelopen schooljaar door een lid van de MR en de directie besproken; Een deel van het overblijfgeld is voor de school. Hiervan worden onder meer de kosten voor materiaal en onderhoud betaald. Het resterende saldo komt ten goede aan de overblijfkinderen; de overblijfouders worden twee weken na aanvang van de volgende maand betaald.

De overblijfcoördinator
De overblijfcoördinator op de Karel Eykman School is: Natasja Engelbart. Contactgegevens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 020-6 41 99 98.

De taken van de overblijfcoördinator
Het bijhouden van de personele en leerling-administratie. Het correct betalen van het personeel. Het werven van nieuwe medewerkers. Inzet en vervanging medewerkers. Het maken van een overblijfrooster. Het contact onderhouden met de overblijfouders. Het verdelen van de kinderen bij een tekort aan ouders. Dagelijks rondlopen tijdens het overblijven. Het minimaal eens per jaar overleggen met de overblijfouders. Een keer in het kwartaal rapporteren aan de directie over de gang van zaken met betrekking tot het overblijven.

De overblijfouder
Deze is bekend met het overblijfprotocol en de regels op de Karel Eykman School. Deze kan ook worden ingezet in andere groepen dan in de groep van zoon/dochter. Er wordt verwacht om een maand van tevoren aan te geven als de overblijfouder stopt. Deze is om 11.50 aanwezig voor de deur van het lokaal, zodat de kinderen weten wie er die dag toezicht houdt. De overblijfouder neemt de leerlingen die overblijven mee naar buiten. Om 12.25 uur verzamelen de overblijfouders hun groep en wachten op de leerkracht, die de kinderen meteen mee naar binnen neemt. Om 12.30 komen de groepen 1 en 2 naar buiten. Om 12.55 uur verzamelen de overblijfouders de leerlingen van groep 1 en 2. Ook de leerlingen die thuis hebben gegeten, sluiten in de rij aan en gaan met de leerkracht mee naar binnen. Als alle kinderen binnen zijn, is de TSO klaar en mogen de overblijfouders naar huis. Als een overblijfouder is verhinderd, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de coördinator.