Er wordt op vier dagen gelegenheid geboden voor overblijven: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 - 13.00 uur. 

Elke ouder is verplicht de school te informeren als een kind niet komt overblijven. Elke ouder is verplicht dit reglement met het kind te bespreken.

Het overblijven op school wordt georganiseerd door de ouders. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de overblijfcoördinator(en) in overleg met de directeur.

Financiën
Elke ouder heeft twee weken na aanvang van de maand de kosten voor het abonnement gestort op de daarvoor bestemde bankrekening. Er kan niet met geld op school worden betaald. Na twee weken krijgen de ouders die nog niet betaald hebben, een aanmaning. Als twee weken daarna nog niet is betaald, is er telefonisch contact. Restitutie van reeds betaalde overblijfgelden is mogelijk.

Afspraken tijdens het eten
Aanwezigheid wordt gecontroleerd met behulp van een namenlijst. Broodtrommels en drinkbekers zijn voorzien van de naam van de leerling. De kinderen wachten op elkaar met het beginnen met eten. Elk kind blijft gedurende het eten op zijn plaats zitten. Je gaat voor het eten naar het toilet en wast daarna je handen. Als de kinderen klaar zijn met eten ruimen ze hun spullen op. Ze maken hun tafel schoon. Het is de bedoeling dat elk kind zijn eten op eet.

Afspraken na het eten
Een aantal groepen eet voor het buitenspelen, een aantal erna. Bij slecht weer blijven alle kinderen binnen. Er gelden dan de volgende regels: De kinderen blijven in de groep. Er worden overblijfspelletjes gespeeld, niet met materialen / computers van school. Rennen en schreeuwen wordt niet toegestaan. De kinderen luisteren naar de aanwijzingen van de overblijfouder. De kinderen spelen alleen in de groep. Er blijven geen kinderen achter in het gebouw na het eten.

Gedragsregels
Overblijfouders zijn schaars en moeilijk te vinden. Zij doen dit werk tegen een minimale vergoeding. Om de overblijf goed in de hand te houden, zodat het voor de overblijfouder en de leerling gezellig is en blijft, is het noodzakelijk dat we een aantal gedragsregels hanteren. De ouders blijven te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor het gedrag van het kind. De meest voor de hand liggende afspraken hiervoor zijn: we luisteren naar de overblijfouders; we praten normaal; we blijven tijdens het eten op onze plaats; we behandelen een medeleerling en de overblijfouder met respect; we blijven van de spullen van een ander af; we ruimen zelf de gemaakte rommel op.