U als ouder van een kind dat binnenkort naar de basisschool gaat, staat voor een belangrijke keuze.

IMG 3215

U vertrouwt straks uw kind immers aan ons toe.

U moet er dan ook zeker van zijn dat u de school kiest die bij u en uw kind past.

Deze website is bedoeld om "sfeerbeelden" te laten zien. U te informeren over de methodes die gebruikt worden; een indruk te geven van de leerkrachten van de school.

Een completer beeld krijgt u middels onze schoolgids en bijlage. We beschrijven daarin de kwaliteit zoals die aanwezig is en geven de weg aan die we willen gaan om de kwaliteit te handhaven en waar nodig te verbeteren. In de bijlage treft u de schooltijden aan en álle gegevens van het huidige schooljaar!

Om de school van binnen te bekijken en geïnformeerd te worden over de dagelijkse gang van zaken houden we, bij voldoende aanmeldingen, informatieavonden voor nieuwe ouders. Op maandag 2 november 2020 is de volgende informatieavond. Aanmelden voor deze avond kan per mail of telefonisch. Vanwege de Corona maatregelen vervalt deze avond. Graag nodigen we ouders uit voor een aangepast oriënterend gesprek.


De Karel Eykman School is één van de scholen van de Onderwijsgroep Amstelland. Deze onderwijsgroep geeft onderwijs met een duidelijke identiteit. Onderwijs met een hart, waar gedreven en enthousiaste vakmensen gedegen onderwijs geven. Eigentijds, modern en vanuit een overtuiging. Een completer beeld krijgt u middels de informatiegids.

Naast de Karel Eykman School maken ook de volgende scholen deel uit van boven genoemde stichting:


De Karel Eykman School staat in het centrum van Westwijk, de jonge wijk aan de zuidkant van Amstelveen.

De school is gevestigd in het nieuwe gebouw 'KARELRIJK'. In dit gebouw, aan de Jane Addamslaan 13, zitten naast de onder- midden en bovenbouw van de KES ook de bovenbouw van de Triangel en de BSO Kinderrijk. Op deze locatie beschikken we over 23 groepslokalen, twee speellokalen, een prachtige kookruimte én een handvaardigheidslokaal.

De Karel Eykman School is een school met ongeveer 600 leerlingen en 40 personeelsleden. De prognoses voor de wijk geven aan dat de school in de komende jaren voorlopig nog verder zal groeien.


De Karel Eykman School heeft een schoollied.

U kunt hier het inschrijfformulier voor nieuwe leerlingen downloaden.