Cameratoezicht op de scholen

Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland is op meerdere locaties geconfronteerd met diefstal van goederen uit scholen na insluiping. Om het in de toekomst mogelijk te maken om de mogelijke daders te traceren is besloten om op verschillende locaties camera’s te installeren in de entree van de school.

Cameratoezicht is noodzakelijk om de mogelijke daders van diefstal te kunnen traceren. Na een melding van diefstal kunnen de door daartoe geautoriseerde personen de beelden van de camera’s bekijken. De beelden zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Autorisatie vindt plaats door het bestuur.

Het cameratoezichtsysteem is opgebouwd uit een of meerdere statische camera’s. Deze zijn in de entree met het zicht op de entreedeur gepositioneerd. Naast de camera is een confrontatiemonitor geplaatst, waarop het beeld van de betreffende camera is geprojecteerd. De confrontatiemonitor is rechtstreeks op de betreffende camera aangesloten. Via een dedicated netwerk zijn de camera’s aangesloten op een digitale video recorder.

De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard op de in het schoolgebouw gesitueerde digitale video recorder. Na 4 weken zullen de eerst opgeslagen beelden automatisch worden overschreven. Na een incidentmelding kunnen de relevante beelden door de geautoriseerde persoon worden opgeslagen op een extern opslag medium. De beelden van het incident worden gedurende het lopende onderzoek bewaard.

Privacy

Bezoekers van de scholen worden geattendeerd op de aanwezigheid van camera’s door middel van confrontatiemonitoren welke in de directe nabijheid van de betreffende camera zijn geplaatst. Hiermee wordt voldaan aan de informatieplicht omtrent de aanwezigheid van cameratoezicht.

De camera’s zijn zo gepositioneerd, in de entree van de school, dat zij een zo minimaal mogelijke inbreuk op de privacy vormen voor leerlingen, leerkrachten en andere bezoekers van de schoolgebouwen.

Voor dit cameratoezicht geldt een specifieke wettelijke grondslag (artikel 8, sub f, Wbp), de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie.

p7060005.jpg